مکان‌های مهم

مجموعه ورزشی آزادی (استادیوم ورزشی آزادی، دریاچه آزادی، هتل المپیک، آکادمی فوتبال)
پارک جنگلی چیتگر
پارک جنگلی خرگوش دره
پارک جنگلی لتمال کن
پارک جنگلی وردآورد
دریاچه چیتگر
آبشار تهران
بوستان جوانمردان ایران
شهربازی هزار و یک شهر (تهران لند) (در حال ساخت)
دانشکده علوم انتظامی
باغ ملی گیاه‌شناسی
پژوهشگاه صنعت نفت
پژوهشگاه ژنتیک
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی
مرکز بین‌المللی علوم و اعصاب پروفسور سمیعی (در حال ساخت)