محلات

دهکده المپیک
شهرک راه آهن
شهرک چشمه
شهرک صدرا(جهادگران)
شهرک لاله
زیبادشت بالا
زیبادشت پایین
شهرک امید
شهرک نمونه سپاه
شهرک شهاب
شهرک امیرکبیر
شهرک هوانیروز
شهرک شهید باقری
شهرک کوثر
شهرک یاس
شهرک ساحل
شهرک آزادشهر
شهرک پیکان شهر
شهرک آتی شهر ( وردآورد)
شهرک دانشگاه صنعتی شریف (وردآورد)
شهرک کوهستان
شهرک نسیم
شهرک نگین غرب (وردآورد)
شهرک امام رضا چیتگر (درحال ساخت)
شهرک اسمان سپاه
شهرک شهید خرازی (وردآورد)
شهرك اسكان سبز